Waarneming

Ton Macor is afwezig van 16 februari t/m 16 mei 2023

Er is  geen telefonisch spreekuur. Er kunnen geen afspraken voor rijbewijskeuringen worden gemaakt. Eveneens kunnen er geen nieuwe patiënten aangenomen worden.

Heeft u reeds een rijbewijskeuring gehad dan kunt u ervan uitgaan dat uw rapportage binnen 2 weken naar het CBR is gestuurd.

Het contact met de waarnemend psychiater wordt bij u in rekening gebracht en deze rekening kunt u bij uw zorgverzekeraar declareren.

Waarnemend psychiater:

Op donderdag 16 en vrijdag 17 mei dient u contact op te nemen met uw huisarts, die eventueel de crisisdienst kan inschakelen.

In de volgende periode is beschikbaar collega:

Van maandag 13 maart t/m vrijdag 24 maart

Mevr. M. Kuper, psychiater. U kunt haar bereiken op nr.: 06 28170132.
Op woensdag is haar praktijk gesloten.

Van maandag 27 maart t/m vrijdag 31 maart

Mevr. E. Verhoeven, psychiater.
U kunt haar via What’s App een app sturen op nr.: 06-82935854.

Binnen 24 uur wordt er dan met u contact opgenomen.

U moet geen voicemailbericht inspreken.

Buiten kantoortijden en tijdens de feestdagen dient u de huisartsenpost te benaderen, die eventueel de regionale crisisdienst kan inschakelen.

Daar diverse psychiaters de waarneming verrichten zal deze bladzijde tijdig worden aangepast.