Waarneming

De praktijk is op maandag en vrijdag gesloten.
Er is ook geen telefonisch spreekuur.
Er kunnen ook geen afspraken voor rijbewijskeuringen worden gemaakt.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de huisarts, die eventueel de regionale crisisdienst kan benaderen.

Buiten kantoortijden en tijdens de feestdagen dient u de huisartsenpost te benaderen, die eventueel de regionale crisisdienst kan inschakelen.