Gesloten van woensdag 8 t/m maandag 13 mei. Er is dan ook geen telefonisch spreekuur.
Telefonisch spreekuur di t/m do van 16:00 tot 17:00

Verwijzers

Verwijsbrieven

U kunt als zorgprofessional uw patiënt verwijzen door middel van een verwijsbrief.
Wilt u in uw verwijsbrief vermelden: 1) de kenmerken van de patiënt 2) gewenste diagnostiek of behandeling 3) criterium voor verwijzing naar een zelfstandig gevestigd psychiater (zgp) in plaats van een ggz-instelling? (Zie onderstaande)
De verwijzing kunt u via ZorgDomein versturen of per post sturen of e-mailen.
Voor een consultatieve vraag kunt u ons ook bereiken via KSYOS.
U kunt zowel schriftelijk als telefonisch  specialistisch advies inwinnen bij mij als psychiater.
Ksyos verzorgt de inrichting, contractering en uitbetaling van de ggz-professionals. De uitslagen worden automatisch gerapporteerd in het HIS.

WIJ HEBBEN MOMENTEEL GEEN WACHTLIJST.

Handreiking voor verwijzing naar zelfstandig gevestigde psychiater (ZGP)

De voormalige staatssecretaris van VWS heeft de NZa opgedragen erop toe te zien dat zelfstandig gevestigde psychiaters alleen zorg mogen leveren aan patiënten die ook daadwerkelijk zorg van een psychiatęr nodig hebben.Daarom hebben we in deze handreiking ten behoeve van onze verwijzers en de zorgverzekeraars criteria vastgelegd die naar ons oordeel aangeven wanneer patiënten daadwerkelijk de zorg van een (zelfstandig gevestigde) psychiater nodig hebben.

Kenmerken van de patiënt:

 • Ernstige psychiatrische stoornis die niet (meer) door een andere vrijgevestigd beroepsbeoefenaar in de GGZ kan worden onderzocht of behandeld.[1]
 • Comorbide psychiatrische en somatische aandoening(en).
 • (Kans op) ernstige crisis.[2]
 • (Kans op) ernstige psychiatrische symptomen.[3]

Gewenste diagnostiek of behandeling:

 • Farmacotherapie die te complex is om door huisarts of verpleegkundig specialist GGZ te worden geboden.[4]
 • Psychotherapie die te complex is om door psychotherapeut of klinisch psycholoog te worden geboden.[5]
 • Combinatie van farmacotherapie en psychotherapie.
 • Terugvalpreventie na remissie van ernstige psychiatrische stoornis.[6]

Criteria voor verwijzing naar een ZGP in plaats van een GGZ-instelling:

 • Voorkeur van de patiënt zelf.[7]
 • Eerdere succesvolle behandeling door de zelfstandig gevestigde psychiater.
 • Noodzaak voor zorg door een vaste, laagdrempelig te bereiken psychiater.[8]
 • Bescherming van de privacy van een publiek bekend persoon of een collega.

[1] Denk aan: second opinion na eerdere diagnostiek door andere beroepsbeoefenaar in de GGZ, verwijzing op verzoek van psychotherapeut, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ, eerdere niet effectieve behandeling(en) door psychotherapeut, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ
[2] Denk aan: automutilatie, suïcidaal gedrag, euthanasiewens, agressief gedrag, verslaving, zelfverwaarlozing (bijv. op basis van voorgeschiedenis, familieanamnese)
[3] Denk aan: neurocognitieve, (rand)psychotische, manische, ernstig(e) depressieve, dissociatieve of gedragsstoornissen (bijv. op basis van voorgeschiedenis, familieanamnese)
[4] Denk aan: tweede of verdere stap farmaca bij depressieve stoornissen, angststoornissen of ADHD; antipsychotica, stemmingsstabilisatoren; indicatie voor bloedspiegelbepaling of farmacogenetica; NB: verpleegkundig specialisten GGZ mogen alleen psychofarmaca voorschrijven op indicatie door psychiater
[5] Denk aan: problemen op meerdere levensgebieden met grote gezondheidsrisico’s, noodzaak tot integratief overzicht op biopsychosociaal gebied
[6] Denk aan: neurocognitieve, (rand)psychotische, bipolaire, of ernstige depressieve, dissociatieve of gedragsstoornissen
[7] Denk aan: slechte ervaringen bij, afgewezen door of te lange wachttijd bij GGZ-instelling
[8] Denk aan: hechtingsproblemen, psychotraumatisering in de jeugd, achterdocht of ambivalentie t.a.v. psychiatrische behandeling

neem contact met ons op

We staan u graag te woord.

Heeft u vragen? Stuur ons dan een bericht. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×