Psychiatrisch Onderzoek, Advies en Scholing

We starten met een intakegesprek (standaard wordt hiervoor 50 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd gerekend) om inzicht in uw hulpvraag te krijgen. In het tweede gesprek krijgt u advies. Dit advies kan behandeling binnen PSOAS zijn, maar ook een advies aan uw huisarts (verwijzer) of een verwijzing naar een andere hulpverlener binnen de geestelijke gezondheidszorg.

U krijgt altijd informatie over diagnose, wijze van behandeling, mogelijke duur van de behandeling en de toekomstverwachtingen.
De behandelingen houden wij zo kort mogelijk en klantgericht, waarbij de vorderingen regelmatig via vragenlijsten gemeten worden.
Wij werken met een in voor u begrijpelijke taal opgesteld behandelplan. Wij stellen eigen verantwoordelijkheid voor de behandeling op prijs o.a. door het zelf schrijven van een verslag van iedere bijeenkomst. Wij bieden geen langdurige behandeling/begeleiding.
Uw verwijzer zal, tenzij u bezwaar heeft aangegeven, op de hoogte gebracht worden van de conclusies van onderzoek en de geboden behandeling.

Ook kan aan uw huisarts een advies over de nazorg gegeven worden.

Wij bieden:

  • psychodiagnostisch onderzoek  *
  • psychiatrische psychotherapie: de therapie wordt specifiek gericht op uw problematiek
  • medicamenteuze ondersteuning
  • emdr-behandelingen door gekwalificeerd EMDR Europe Practitioner
  • face-to-face contacten / contacten per e-mail/e-healthmodules
  • lichamelijk en laboratorium (bloed) onderzoek/e.c.g. (hartfilm) kunnen onderdeel van de behandeling zijn

      * via Bureau Testraad te Oss (het onderzoek vindt plaats in Oss en duurt één dag)

RenewMyId