Psychiatrisch Onderzoek, Advies en Scholing

We starten met een intakegesprek om inzicht in uw hulpvraag te krijgen. In het tweede gesprek krijgt u advies. Dit advies kan behandeling binnen PSOAS zijn, maar ook een advies aan uw huisarts (verwijzer) of een verwijzing naar een andere hulpverlener binnen de geestelijke gezondheidszorg.

U krijgt altijd informatie over diagnose, wijze van behandeling, mogelijke duur van de behandeling en de toekomstverwachtingen.
De behandelingen houden wij zo kort mogelijk en klantgericht, waarbij de vorderingen maandelijks via vragenlijsten gemeten worden.
Langdurige medicamenteuze behandeling en/of ondersteuning behoort tot de mogelijkheden.
Wij werken met een in voor u begrijpelijke taal opgesteld behandelplan. Wij stellen eigen verantwoordelijkheid voor de behandeling op prijs o.a. door het zelf schrijven van een verslag van iedere bijeenkomst.
Uw verwijzer zal, tenzij u bezwaar heeft aangegeven, op de hoogte gebracht worden van de conclusies van onderzoek en de geboden behandeling.

Ook kan aan uw huisarts een advies over de nazorg gegeven worden.

Wij bieden:

 • psychodiagnostisch onderzoek  *
 • psychiatrische psychotherapie: de therapie wordt specifiek gericht op uw problematiek
 • medicamenteuze ondersteuning
 • emdr-behandelingen door gekwalificeerd EMDR Europe Practitioner
 • beeldende therapie (op lokatie bij therapeut)
 • psychomotore therapie (bij voorkeur in een sporthal bij u in de buurt)
 • reïntegratiebegeleiding (op lokatie bij therapeut)
 • begeleiding/activering door sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv) (op lokatie bij therapeut of bij u thuis)
 • face-to-face contacten / contacten per e-mail/e-healthmodules
 • begeleiding door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv)
 • lichamelijk en laboratorium onderzoek/e.c.g. (hartfilm) kunnen onderdeel van de behandeling zijn

      * via Bureau Testraad te Oss (het onderzoek vindt plaats in Oss en duurt één dag)

RenewMyId