Psychiatrisch Onderzoek, Advies en Scholing

Wachttijden bij PSOAS:

Duur Bijgewerkt
Aanmeldwachttijd * 8 weken 01.11.2018
Behandelingswachttijd ** 12 weken 01.11.2018

De praktijk heeft momenteel het maximale aantal patiënten in behandeling om goede zorg te kunnen blijven leveren!!!       

*) de tijd die het duurt vanaf het moment dat een patiënt contact opneemt met de zorgverlener, tot aan het eerste gesprek. De maximale tijd die daar tussen mag zitten is vier weken, volgens de Treeknorm die aanbieders en verzekeraars hebben afgesproken.

**) de tijd die er zit tussen het eerste gesprek met de zorgverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling. Aanbieders en verzekeraars hebben bepaald dat die maximaal tien weken mag bedragen.

***) mogelijk door de feestdagen/vakanties gedurende het jaar iets langer.

 

RenewMyId

Dit is een verborgentekst link waarachter de link naar een afbeelding zit, pas alleen de link aan naar een nieuwe afbeelding